AlleOpgaven.nl

Opgave zoekmachine

Zoek:

Vak
Onderwerp
Opgave
Jaar
Downloads
Natuurkunde VWO
Beweging en wisselwerking
Kromlijnige bewegingen
Draaiende voorwerpen - theorie en opgaven
2006
Natuurkunde VWO
Lading en veld
Elektrische en magneische velden
Protonentherapie
2010
Natuurkunde VWO
Beweging en wisselwerking
Kromlijnige bewegingen
Oefentoets draaiende voorwerpen - VWO
2006
Natuurkunde VWO
Beweging en wisselwerking
Energie en wisselwerking
Zweefmolen Opdrachten: 4,5
2012
Natuurkunde VWO
Beweging en wisselwerking
Kromlijnige beweging
Zweefmolen Opdrachten: 6,7
2012
Natuurkunde VWO
Optica
Lenzen
Waterlens Opdrachten: 23,24,25
2010
Natuurkunde VWO
Beweging en wisselwerking
Kracht en beweging
Zweefmolen Opdrachten: 8
2012
Natuurkunde VWO
Optica
Lichtbreking
Waterlens Opdrachten: 26
2010
Natuurkunde VWO
Straling en materie
Kern- en deeltjesprocessen
Absorptie van gammastraling Opdrachten: 9,10,11,12,13
2012
Natuurkunde VWO
Golven
Trillingen
Getijdenresonantie Opdrachten: 15,16,17,18,19
2012
Natuurkunde VWO
Lading en veld
Elektrische systemen
Elektronica - theorie en opgaven - moeilijker dan normale VWO-stof!
2006
Natuurkunde VWO
Lading en veld
Elektrische systemen
Toets elektronica - moeilijker dan normaal VWO-niveau
2006
Natuurkunde VWO
Lading en veld
Elektrische en magnetische velden
LHC Opdrachten: 20
2012
Natuurkunde VWO
Beweging en wisselwerking
Energie en wisselwerking
LHC Opdrachten: 21
2012
Natuurkunde VWO
Lading en veld
Elektrische en magneische velden
Spoel in magneetveld Opdrachten: 1a,b,c,d
1973
Natuurkunde HAVO, VWO
Krachten
Krachten - theorie en opgaven
2006
Natuurkunde VWO
Vaardigheden
Rekenkundige en wiskundige vaardigheden
LHC Opdrachten: 22
2012
Natuurkunde HAVO, VWO
Krachten
Repetitie Krachten - 3Havo
2006
Natuurkunde VWO
Lading en veld
Elektrische en magnetische velden
LHC Opdrachten: 23,24
2012
Natuurkunde VWO
Gaswetten
Gassen en dampen - theorie en opgaven
2006
Natuurkunde VWO
Gaswetten
Gassen en dampen - oefentoets
2006
Natuurkunde HAVO, VWO
Elektriciteit
Elektriciteit theorie en opgaven deel 2
2006
Natuurkunde VWO
Golven
Trillingen
Spoel in magneetveld Opdrachten: 1e,f,g
1973
Natuurkunde VWO
Gaswetten
Ethaan Opdrachten: 2
1973
Natuurkunde VWO
Vaardigheden
Rekenkundige en wiskundige vaardigheden
LHC Opdrachten: 25
2012
Natuurkunde HAVO, VWO
Elektriciteit
Repetitie Elektriciteit deel 2 - Havo
2006
Natuurkunde VWO
Straling en materie
Elektromagnetische straling en materie
LHC Opdrachten: 26
2012
Natuurkunde HAVO, VWO
Optica
Lichtbreking
Wet van Snellius - opgaven en theorie
2006
Natuurkunde HAVO, VWO
Optica
Lichtbreking
Repetitie wet van Snellius
2006
Natuurkunde HAVO, VWO
Optica
Lichtbreking
Repetitie wet van Snellius
2006
Natuurkunde VWO
Beweging en wisselwerking
Kracht en beweging
Rollende cilinder Opdrachten: 3
1973
Natuurkunde VWO
Vaardigheden
Kwantificeren en interpreteren
Zonnelamp Opdrachten: 4
2011
Natuurkunde VWO
Beweging en wisselwerking
Energie en wisselwerking
Interferentie van elektronenbundels Opdrachten: 4
1973
Natuurkunde HAVO, VWO
Optica
Lenzen
Lenzen - theorie en opgaven
2006
Natuurkunde HAVO, VWO
Optica
Lenzen
Toets lenzen - klas 3
2006
Natuurkunde VWO
Astrofysica
Pioneer-10 Opdrachten: 5,6
2011
Natuurkunde VWO
Beweging en wisselwerking
Gravitatie
Pioneer-10 Opdrachten: 7
2011
Natuurkunde VWO
Lading en veld
Elektrische systemen
Gelijkrichtsschakeling Opdrachten: 1
1973
Natuurkunde HAVO, VWO
Beweging
Versnellen en vertragen - theorie en opgaven
2006
Natuurkunde VWO
Vaardigheden
Rekenkundige en wiskundige vaardigheden
Pioneer-10 Opdrachten: 8
2011
Natuurkunde HAVO, VWO
Beweging
Repetitie versnellen en vertragen
2006
Natuurkunde VWO
Straling en materie
Elektromagnetische straling en materie
Fotocel onderzoek Opdrachten: 2
1973
Natuurkunde VWO
Beweging en wisselwerking
Kracht en beweging
Pioneer-10 Opdrachten: 9
2011
Natuurkunde VWO
Lading en veld
Elektrische en magnetische velden
Magnetisme - theorie en opgaven
2006
Natuurkunde VWO
Golven
Trillingen
U-buis met kwik Opdrachten: 3
1973
Natuurkunde VWO
Lading en veld
Elektrische en magnetische velden
Magnetisme - oefenrepetitie
2006
Natuurkunde VWO
Beweging en wisselwerking
Kracht en beweging
Speeltuin draaischijf Opdrachten: 4
1973
Natuurkunde HAVO, VWO
Energie
Arbeid
Arbeid en energie - opgaven en theorie
2006
Natuurkunde VWO
Beweging en wisselwerking
Kromlijnige beweging
Formule van Einstein Opdrachten: 10
2011
Natuurkunde VWO
Vaardigheden
Rekenkundige en wiskundige vaardigheden
Formule van Einstein Opdrachten: 11,12,13,14
2011
Natuurkunde VWO
Straling en materie
Kern- en deeltjesprocessen
Formule van Einstein Opdrachten: 15
2011
Natuurkunde HAVO, VWO
Energie
Arbeid
Repetitie energie en arbeid
2006
Natuurkunde VWO
Beweging en wisselwerking
Kracht en beweging
Hijsinstallaie Opdrachten: 1
1974
Natuurkunde VWO
Beweging en wisselwerking
Kracht en beweging
Bungee-trampoline Opdrachten: 16,17,19
2011
Natuurkunde VWO
Gaswetten
Stikstof in een vat Opdrachten: 2a,b,c
1974
Natuurkunde VWO
Lading en veld
Elektrische en magneische velden
Stikstof in een vat Opdrachten: 2d,e
1974
Natuurkunde VWO
Beweging en wisselwerking
Energie en wisselwerking
Bungee-trampoline Opdrachten: 18,19,20,21
2011
Natuurkunde VWO
Straling en materie
Elektromagnetische straling en materie
Straling van een ster Opdrachten: 3
1974
Natuurkunde VWO
Lading en veld
Elektrische systemen
Vol of leeg? Opdrachten: 22,23,24,25,26
2011
Natuurkunde VWO
Lading en veld
Elektrische systemen
Schakeling met een condensator Opdrachten: 4a,b,c,d,e,f,g
1974