AlleOpgaven.nl

Opgave zoekmachine

Zoek:

Vak
Onderwerp
Opgave
Jaar
Downloads
Wiskunde A HAVO
Statistiek
Interpreteren
Huwelijken Opdrachten: o
2011
Wiskunde A HAVO
Formules
Tabellen
Benzineverbruik Opdrachten: 1
2012
Wiskunde A HAVO
Statistiek
Interpreteren
Toerisme en malaria Opdrachten: p
2011
Wiskunde A HAVO
Formules
Tabellen
Pitotbuis Opdrachten: 9
2012
Wiskunde A HAVO
Formules
Tabellen
Atletiekbaan Opdrachten: 12,13
2012
Wiskunde A HAVO
Formules
Tabellen
Reclamefolders Opdrachten: 19
2012
Wiskunde A HAVO
Grafieken, vergelijkingen en ongelijkheden
Waarden aflezen
Krachtvoer voor melkkoeien Opdrachten: 1,2
2014
Wiskunde A HAVO
Grafieken, vergelijkingen en ongelijkheden
Vergelijking oplossen
Krachtvoer voor melkkoeien Opdrachten: 3
2014
Wiskunde A HAVO
Grafieken, vergelijkingen en ongelijkheden
Waarden aflezen
Benzineverbruik Opdrachten: 2,3
2012
Wiskunde A HAVO
Formules
Exponentiele verbanden
Exponentiele verbanden Opdrachten: 11,12
2012
Wiskunde A HAVO
Grafieken, vergelijkingen en ongelijkheden
Vergelijking oplossen
Krachtvoer voor melkkoeien Opdrachten: 4
2014
Wiskunde A HAVO
Formules
Exponentiele verbanden
FF snel sms'en Opdrachten: 5,6
2014
Wiskunde A HAVO
Statistiek
Telproblemen
FF snel sms'en Opdrachten: 7, 8
2014
Wiskunde A HAVO
Grafieken, vergelijkingen en ongelijkheden
Vergelijking opstellen
Benzineverbruik Opdrachten: 15
2012
Wiskunde A HAVO
Grafieken, vergelijkingen en ongelijkheden
Vergelijking opstellen
Radioactieve stoffen Opdrachten: 17,18
2012
Wiskunde A HAVO
Grafieken, vergelijkingen en ongelijkheden
Vergelijking oplossen
Atletiekbaan Opdrachten: 15
2012
Wiskunde A HAVO
Grafieken, vergelijkingen en ongelijkheden
Vergelijking oplossen
Radioactieve stoffen Opdrachten: 17,18
2012
Wiskunde A HAVO
Algebra
Vergelijking oplossen
Van score naar cijfer Opdrachten: 9, 10
2014
Wiskunde A HAVO
Algebra
Procenten
Honkbal Opdrachten: 14
2014
Wiskunde A HAVO
Formules
Variabelen
Pitotbuis Opdrachten: 10
2012
Wiskunde A HAVO
Formules
Variabelen
Atletiekbaan Opdrachten: 13
2012
Wiskunde A HAVO
Formules
Substitutie
Honkbal Opdrachten: 15
2014
Wiskunde A HAVO
Formules
Lineaire verbanden
Benzineverbruik Opdrachten: 2,4
2012
Wiskunde A HAVO
Algebra
Procenten
Honkbal Opdrachten: 17
2014
Wiskunde A HAVO
Statistiek
Telproblemen
Wat zeg je Opdrachten: 18, 19
2014
Wiskunde A HAVO
Formules
Lineaire verbanden
Atletiekbaan Opdrachten: 12,14
2012
Wiskunde A HAVO
Formules
Lineaire verbanden
Atletiekbaan Opdrachten: 12,14
2012
Wiskunde A HAVO
Formules
Lineare verbanden
Wat zeg je Opdrachten: 20
2014
Wiskunde A HAVO
Formules
Exponentiele verbanden
Radioactieve stoffen Opdrachten: 16,17,18
2012
Wiskunde A HAVO
Rekenen
Wind delen met wind-delen Opdrachten: 22
2014
Wiskunde A HAVO
Statistiek
Telproblemen
Kunstrijden op de schaats Opdrachten: 1, 2
2014
Wiskunde A HAVO
Algebra
Kunstrijden op de schaats Opdrachten: 3
2014
Wiskunde A HAVO
Formules
Exponentiele verbanden
Paracetamol in het bloed Opdrachten: 1
2013
Wiskunde A HAVO
Algebra
Formules vereenvoudigen
Kunstrijden op de schaats Opdrachten: 4
2014
Wiskunde A HAVO
Grafieken, vergelijkingen en ongelijkheden
Vergelijking oplossen
Paracetamol in het bloed Opdrachten: 2
2013
Wiskunde A HAVO
Grafieken, vergelijkingen en ongelijkheden
Grafieken tekenen
Paracetamol in het bloed Opdrachten: 3
2013
Wiskunde A HAVO
Algebra
Licht en kleur Opdrachten: 6, 7, 8
2014
Wiskunde A HAVO
Grafieken, vergelijkingen en ongelijkheden
Vergelijking oplossen
Licht en kleur Opdrachten: 7
2014
Wiskunde A HAVO
Formules
Variabelen
Resolutie Opdrachten: 4,5
2013
Wiskunde A HAVO
Algebra
Procenten
Huwelijksjubiliea Opdrachten: 10, 11, 14
2014
Wiskunde A HAVO
Formules
Lineaire verbanden
Huwelijksjubiliea Opdrachten: 13
2014
Wiskunde A HAVO
Formules
Exponentiele verbanden
Pas op je hoofd! Opdrachten: 15, 16, 17
2014
Wiskunde A HAVO
Grafieken, vergelijkingen en ongelijkheden
Grafieken tekenen
Pas op je hoofd! Opdrachten: 18
2014
Wiskunde A HAVO
Grafieken, vergelijkingen en ongelijkheden
Vergelijking oplossen
Resolutie Opdrachten: 6,7
2013
Wiskunde A HAVO
Statistiek
Telproblemen
Muurtje metselen Opdrachten: 19
2014
Wiskunde A HAVO
Grafieken, vergelijkingen en ongelijkheden
Vergelijking opstellen
Resolutie Opdrachten: 6
2013
Wiskunde A HAVO
Formules
Herleiden
Muurtje metselen Opdrachten: 20
2014
Wiskunde A HAVO
Rekenen
Muurtje metselen Opdrachten: 21, 22
2014
Wiskunde A HAVO
Formules
Variabelen
Resolutie Opdrachten: 8
2013
Wiskunde HAVO, VWO
Formules
Tabellen
Telefoontjes Opdrachten: 23
2014
Wiskunde A HAVO
Formules
Lineaire verbanden
Gifgebruik in de aardappelteelt Opdrachten: 1
2015
Wiskunde A HAVO
Rekenen
Procenten
Gifgebruik in de aardappelteelt Opdrachten: 3, 4
2015
Aardrijkskunde HAVO, VWO
Statistiek
Normale verdeling
Zout strooien Opdrachten: 5, 6
2015
Wiskunde A HAVO
Statistiek
Telproblemen
Hog Opdrachten: 9,10,11
2013
Wiskunde A HAVO
Rekenen
Zout strooien Opdrachten: 7
2015
Wiskunde A HAVO
Grafieken, vergelijkingen en ongelijkheden
Vergelijking oplossen
Zout strooien Opdrachten: 8, 9
2015
Wiskunde A HAVO
Formules
Herleiden
Zout strooien Opdrachten: 10
2015
Wiskunde A HAVO
Formules
Herleiden
Hog Opdrachten: 12
2013
Wiskunde A HAVO
Statistiek
Telproblemen
Profielwerkstukpresentaties Opdrachten: 11, 12
2015
Wiskunde A HAVO
Statistiek
Binomiale verdeling
Profielwerkstukpresentaties Opdrachten: 13, 14
2015