AlleOpgaven.nl

Opgave zoekmachine

Zoek:

Vak
Onderwerp
Opgave
Jaar
Downloads
Wiskunde A VWO
Grafieken, vergelijkingen en ongelijkheden
Vergelijking opstellen
Bloedalcoholpromillage Opdrachten: 12
2015
Wiskunde A HAVO
Statistiek
Telproblemen
Formule 1 Opdrachten: 17,18,19
2013
Wiskunde A VWO
Afgeleides
Bloedalcoholpromillage Opdrachten: 13
2015
Wiskunde A HAVO
Grafieken, vergelijkingen en ongelijkheden
Waarden aflezen
Schuldsanering Opdrachten: 20
2013
Wiskunde A VWO
Statistiek
Hypothesetoets
Klimaatverandering Opdrachten: 16
2015
Wiskunde A VWO
Statistiek
Normale verdeling
Klimaatverandering Opdrachten: 17, 18
2015
Wiskunde A VWO
Grafieken, vergelijkingen en ongelijkheden
Vergelijking oplossen
De valkparkiet Opdrachten: 1
2013
Wiskunde A VWO
Formules
Logaritmische verbanden
Oplopende rente Opdrachten: 20, 21
2015
Wiskunde A VWO
Afgeleides
De valkparkiet Opdrachten: 2
2013
Wiskunde A VWO
Statistiek
Normale verdeling
Chips Opdrachten: 1, 2, 3
2014
Wiskunde A VWO
Formules
Herleiden
De valkparkiet Opdrachten: 3
2013
Wiskunde A VWO
Statistiek
Hypothesetoets
Chips Opdrachten: 4
2014
Wiskunde A VWO
Rekenen
Procenten
Ontslagvergoeding Opdrachten: 6
2014
Wiskunde A VWO
Goniometrie
Zomer in Ukkel Opdrachten: 4,5,6
2013
Wiskunde A VWO
Statistiek
Telproblemen
Keramiek Opdrachten: 8
2014
Wiskunde A HAVO
Grafieken, vergelijkingen en ongelijkheden
Waarden aflezen
Krachtvoer voor melkkoeien Opdrachten: 1
2014
Wiskunde A VWO
Statistiek
Normale verdeling
Keramiek Opdrachten: 9, 10
2014
Wiskunde A VWO
Statistiek
Telproblemen
WK 2010 Opdrachten: 7,8
2013
Wiskunde A VWO
Formules
Exponentiele verbanden
Keramiek Opdrachten: 12
2014
Wiskunde A HAVO
Rekenen
Verhoudingen en breuken
Krachtvoer voor melkkoeien Opdrachten: 2
2014
Wiskunde A VWO
Formules
Logaritmische verbanden
WK 2010 Opdrachten: 9,10,11
2013
Wiskunde A HAVO
Grafieken, vergelijkingen en ongelijkheden
Vergelijkingen oplossen
Krachtvoer voor melkkoeien Opdrachten: 3,4
2014
Wiskunde A VWO
Statistiek
Telproblemen
Toevalvoetbal Opdrachten: 17, 18
2014
Wiskunde A VWO
Formules
Herleiden
Toevalvoetbal Opdrachten: 19
2014
Wiskunde A VWO
Formules
Exponentiele verbanden
Archeologie Opdrachten: 12,13,14
2013
Wiskunde A VWO
Statistiek
Normale verdeling
Toevalvoetbal Opdrachten: 20, 21
2014
Wiskunde A VWO
Formules
Lineaire verbanden
Turkse tortels Opdrachten: 15,16
2013
Wiskunde A VWO
Formules
Exponentiele verbanden
Wikipedia Opdrachten: 1, 2, 3
2014
Wiskunde A VWO
Formules
Lineaire verbanden
Wikipedia Opdrachten: 1
2014
Wiskunde A VWO
Grafieken, vergelijkingen en ongelijkheden
Vergelijking oplossen
Turkse tortels Opdrachten: 17,18,19
2013
Wiskunde A VWO
Statistiek
Hypothesetoets
Wikipedia Opdrachten: 4
2014
Wiskunde A VWO
Statisiek
Telproblemen
Tricoda Opdrachten: 20
2013
Wiskunde A VWO
Formules
Logaritmische verbanden
Touchscreens Opdrachten: 5, 6
2014
Wiskunde A VWO
Statistiek
Telproblemen
Touchscreens Opdrachten: 7, 8
2014
Wiskunde A VWO
Rekenen
Wind mee, wind tegen Opdrachten: 9
2014
Wiskunde A HAVO
Formules
Exponentiele verbanden
Mobiele telefoons Opdrachten: 5
2014
Wiskunde A VWO
Formules
Herleiden
Wind mee, wind tegen Opdrachten: 11
2014
Wiskunde A VWO
Afgeleides
Wind mee, wind tegen Opdrachten: 14
2014
Wiskunde A VWO
Rekenen
Procenten
Financieel risico Opdrachten: 15
2014
Wiskunde A VWO
Statistiek
Normale verdeling
Financieel risico Opdrachten: 16, 17
2014
Wiskunde A HAVO
Statistiek
Telproblemen
Mobiele telefoons Opdrachten: 6,7,8
2014
Wiskunde A VWO
Statistiek
Binomiale verdeling
Financieel risico Opdrachten: 18
2014
Wiskunde A VWO
Statistiek
Binomiale verdeling
Vreemde dobbelstenen Opdrachten: 19, 20
2014
Wiskunde A HAVO
Formules
Variabelen
Cijfers Opdrachten: 10
2014
Wiskunde A HAVO
Grafieken, vergelijkingen en ongelijkheden
Vergelijking opstellen
Cijfers Opdrachten: 10,11
2014
Wiskunde A HAVO
Algebra
Procenten
Honkbal Opdrachten: 14
2014
Wiskunde A HAVO
Grafieken, vergelijkingen en ongelijkheden
Vergelijking opstellen
Honkbal Opdrachten: 15
2014
Wiskunde A HAVO
Formules
Lineaire verbanden
Honkbal Opdrachten: 16,17
2014
Wiskunde A HAVO
Statistiek
Telproblemen
Versta-problemen Opdrachten: 18,19
2014
Wiskunde A HAVO
Grafieken, vergelijkingen en ongelijkheden
Vergelijking opstellen
Versta-problemen Opdrachten: 20
2014
Wiskunde A HAVO
Grafieken, vergelijkingen en ongelijkheden
Waarden aflezen
Versta-problemen Opdrachten: 21
2014
Scheikunde VWO
Koolstofchemie
Polymeren
Stabilisator voor PVC Opdrachten: 1
2014
Scheikunde VWO
Koolstofchemie
Isomerie
Stabilisator voor PVC Opdrachten: 2
2014
Scheikunde HAVO
Zuren en basen
Ademtest Opdrachten: 1
2014
Scheikunde VWO
Labtechnieken
Stabilisator voor PVC Opdrachten: 3
2014
Scheikunde VWO
Koolstofchemie
Esters
Stabilisator voor PVC Opdrachten: 4
2014
Scheikunde VWO
Chemisch rekenen
Rekenen aan reacties
Stabilisator voor PVC Opdrachten: 5
2014
Scheikunde HAVO
Koolstofchemie
Biochemie
Ademtest Opdrachten: 2
2014
Scheikunde VWO
Redox
Elektrolyse met kobalt Opdrachten: 6,7,11,12,13
2014
Aardrijkskunde HAVO, VWO
Grenzen en identiteit
Grenzen
Brandhaarden Opdrachten: 1,2
2010