AlleOpgaven.nl

Opgave zoekmachine

Zoek:

Vak
Onderwerp
Opgave
Jaar
Downloads
Natuurkunde VWO
Beweging en wisselwerking
Kracht en moment
Oefentoets hoofdstuk 3 - agtijmensen
2012
Natuurkunde VWO
Beweging en wisselwerking
Kracht en beweging
Oefentoets VWO - hoofdstuk 4 - agtijmensen
2012
Natuurkunde VWO
Beweging en wisselwerking
Energie en wisselwerking
VWO 4 - oefentoets H5 - arbeid en energie
2012
Natuurkunde VWO
Optica
VWO 4 - oefentoets licht - agtijmensen
2007
Natuurkunde VWO
Lading en veld
Elektrische systemen
Oefentoets V4 - H8 - Elektriciteit - agtijmensen
2015
Natuurkunde VWO
Signaalverwerking
Digitale systemen
Oefentoets signaalverwerking - V5
2010
Natuurkunde VWO
Beweging en wisselwerking
Kromlijnige bewegingen
Oefentoets kromlijnige bewegingen - agtijmensen
2008
Natuurkunde VWO
Golven
Trillingen
Oefentoets Trillingen - agtijmensen
2010
Natuurkunde VWO
Golven
Geluid
Oefentoets H4 - Geluid - agtijmensen
2010
Natuurkunde VWO
Onderzoek en ontwerp
Modelstudie
Oefentoets modelleren
2010
Natuurkunde VWO
Lading en veld
Elektrische en magnetische velden
Oefentoets agtijmensen - Elektromagnetisme
2010
Natuurkunde VWO
Lading en veld
Elektrische en magnetische velden
Oefentoets inductie en wisselstromen - agtijmensen
2010
Natuurkunde VWO
Lading en veld
Elektrische systemen
VWO 5 - oefentoets schoolexamen 1 Opdrachten: 1,2
2010
Natuurkunde VWO
Signaalverwerking
VWO 5 - oefentoets schoolexamen 1 Opdrachten: 3,4,5
2010
Natuurkunde VWO
Beweging en wisselwerking
Kromlijnige bewegingen
VWO 5 - oefentoets schoolexamen 1 Opdrachten: 6,7
2010
Natuurkunde VWO
Beweging en wisselwerking
Kracht en beweging
VWO 5 - oefentoets schoolexamen 2 Opdrachten: 1
2010
Natuurkunde VWO
Golven
Geluid
VWO 5 - oefentoets schoolexamen 1 Opdrachten: 2
2010
Natuurkunde VWO
Golven
Geluid
VWO 5 - oefentoets schoolexamen 2 Opdrachten: 3
2010
Natuurkunde VWO
Lading en veld
Elektrische en magnetische velden
VWO 5 - oefentoets schoolexamen 2 Opdrachten: 4,5
2010
Natuurkunde VWO
Onderzoek en ontwerp
Modelstudie
VWO 5 - oefentoets schoolexamen 2 Opdrachten: 5
2010
Natuurkunde HAVO, VWO
Straling en materie
Kern- en deeltjesprocessen
Oefentoets kernfysica
2015
Natuurkunde HAVO, VWO
Krachten en wisselwerking
Energie en wisselwerking
Oefentoets energie
2015
Natuurkunde HAVO, VWO
Beweging en wisselwerking
Kracht en beweging
Oefentoets kracht en bewegen klas 3
2015
Natuurkunde HAVO, VWO
Lading en veld
Elektrische systemen
Oefentoets 3Havo - Elektriciteit
2015
Natuurkunde HAVO, VWO
Beweging en wisselwerking
Kracht en beweging
Oefentoets beweging havo/vwo 3
2014
Natuurkunde HAVO, VWO
Optica
Spiegelen
Extra oefeningen Spiegelen
2013
Natuurkunde HAVO, VWO
Optica
Spiegelen
Extra oefeningen Spiegelen
2013
Natuurkunde HAVO, VWO
Lading en veld
Elektrische systemen
OefenSO Electriciteit - klas 2
2013
Natuurkunde HAVO, VWO
Lading en veld
Elektrische systemen
Oefenrepetitie Elektriciteit - Klas 2
2014
Natuurkunde HAVO, VWO
Optica
Oefentoets licht - klas 2
2013
Natuurkunde HAVO, VWO
Beweging en wisselwerking
Kracht en beweging
Oefentoets Kracht en bewegen - klas 2
2014
Natuurkunde HAVO, VWO
Warmte
Oefentoets warmte - klas 2
2014
Natuurkunde HAVO, VWO
Geluid
Oefentoets geluid - klas 1/2
2014
Rekenen HAVO, VWO
Rekenen algemeen
Cito voorbeeldtoets 2F
2014
Rekenen HAVO, VWO
Rekenen algemeen
Cito voorbeeldtoets 3F
2014
Rekenen HAVO, VWO
Rekenen algemeen
Voorbeeldtoets CITO 2F
2012
Rekenen HAVO, VWO
Rekenen algemeen
Voorbeeldtoets CITO 2F
2013
Rekenen HAVO, VWO
Rekenen algemeen
Voorbeeldtoets CITO 3F
2012
Rekenen HAVO, VWO
Rekenen algemeen
Voorbeeldtoets CITO 3F
2013
Taal HAVO, VWO
Taal algemeen
MBO Taaltoets 3F
2011
Rekenen HAVO, VWO
Rekenen algemeen
Voorbeeldtoets MBO 3F
2011
Taal HAVO, VWO
Taal algemeen
Voorbeeldtoets MBO 3F
2012
Rekenen HAVO, VWO
Rekenen algemeen
Voorbeeldtoets MBO 3F
2012
Taal HAVO, VWO
Taal algemeen
Voorbeeldtoets MBO 2F
2012
Rekenen HAVO, VWO
Rekenen algemeen
Voorbeeldtoets MBO 2F
2012
Taal HAVO, VWO
Taal algemeen
Voorbeeldtoets MBO 3F
2013
Taal HAVO, VWO
Taal algemeen
Voorbeeldtoets MBO 3F
2014
Taal HAVO, VWO
Taal algemeen
Voorbeeldtoets MBO 2F
2014
Taal HAVO, VWO
Taal algemeen
Voorbeeldtoets MBO 3F
2014
Rekenen HAVO, VWO
Rekenen algemeen
Voorbeeldtoets MBO 3F
2013
Taal HAVO, VWO
Taal algemeen
Voorbeeldtoets MBO 2F
2014
Taal HAVO, VWO
Taal algemeen
Voorbeeldtoets MBO 2F
2013
Rekenen HAVO, VWO
Rekenen algemeen
Voorbeeldtoets MBO 2F
2013
Rekenen HAVO, VWO
Rekenen algemeen
Voorbeeldtoets MBO 3F
2014
Rekenen HAVO, VWO
Rekenen algemeen
Voorbeeldtoets MBO 2F
2014
Rekenen HAVO, VWO
Rekenen algemeen
Voorbeeldtoets MBO 2F
2015
Natuurkunde HAVO
Straling en materie
Kern- en deeltjesprocessen
Radon - Eindexamen Opdrachten: 1,2,3,4,5
2013
Natuurkunde HAVO
Beweging en wisselwerking
Gravitatie
Skydiven - Eindexamen Opdrachten: 6,7,8,9,10,11,12
2013
Natuurkunde HAVO
Lading en veld
Elektrische systemen
Electriciteit op een plankje - Eindexamen Opdrachten: 13,14,15,16
2013
Natuurkunde HAVO
Straling en materie
Kern- en deeltjesprocessen
SPECT-CT Scan Opdrachten: 1,2,3,4,5,6
2013